Dostanete trochu peněz zpátky?

Dobrý den,

patříte mezi prodávající a současně plátce DPH, kteří  platili daň z  nabytí nemovitých věcí ze smluvní ceny včetně DPH? Tak to je tu pro vás nová zpráva. Pozitivní. A těch není přeci nikdy dost.

Podle posledních událostí můžete znovu  podat dodatečné daňové přiznání a požádat o vrácení části daně z nabytí nemovitých věcí. Dříve se totiž tato daň z nabytí u prodávajícího (plátce DPH) vypočítávala z ceny včetně DPH. Toto již neplatí. Generální finanční ředitelství (GFŘ) tiskovou zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že pro období  od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 bude finanční správa nově akceptovat jako základě daně z nabytí cenu bez DPH.

Průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:
daň z nabytí nemovité věci a DPH

V dosavadní praxi správci daně vyměřují daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, celkové placené, nyní i jen sjednané částky, tzv. úplaty. Pokud prodej nemovité věci podléhá DPH, vyměřují daň z celkové částky včetně DPH. Tento přístup vychází z jazykového výkladu zákonného opatření Senátu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 88/2017-35 z 28.6.2017, zcela přelomový, však tento přístup považuje za chybný. Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že je třeba pojmy „úplata“ a „sjednaná cena“ vykládat tak, že se jedná o částku bez DPH.Přestože je DPH součástí kupní ceny, není majetkem a příjmem prodávajícího a prodávající ji odvádí státu.

Na základě tohoto rozsudku by bylo možné, pokud neuplynula tříletá lhůta od vyměření daně, podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na nižší daň a požádat o vrácení odpovídající části daně. To je super, že?

A co na to finančák?

Tisková zpráva Generálního finančního ředitelství (GFŘ)

5. září 2017

Ing. Gabriela Štěpanyová, zástupce ředitele Odboru komunikace, Odbor komunikace

Finanční správa bude v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, ve své správní praxi respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH.

Nejvyšší správní soud při posuzování otázky, zda je součástí ceny sjednané DPH či nikoliv, již podruhé dospěl k závěru, že v případě, kdy poplatníkem je převodce, nelze do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout. Na základě těchto rozsudků Finanční správa přizpůsobuje svoji správní praxi. „Nově tak budeme při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně akceptovat cenu sjednanou bez DPH pro případy, kdy v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.

Nejvyšší správní soud v odůvodnění zmíněných rozsudků konstatuje, že v posuzovaném případě připadají v úvahu dva výklady dotčených ustanovení zákonného opatření, a proto se v zájmu zachování ochrany ústavních principů právní jistoty a předvídatelnosti právní regulace přiklonil k výkladu, který je ve prospěch soukromé osoby, tj. poplatníka. Z tohoto důvodu mají shora uvedené rozsudky temporální účinky, tzn. že jsou orientovány výlučně do budoucna. Uvedený postup tak bude Finanční správa aplikovat pouze na případy, kdy nebylo dosud ukončeno daňové řízení, tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci podat dodatečné daňové přiznání, a to nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena).

V uvedených případech se Nejvyšší správní soud nezabýval situacemi, kdy poplatníkem daně je nabyvatel, což by sice bylo nad rámec projednávané věci, ale ve vztahu ke správní praxi Finanční správy je posouzení této otázky zcela nezbytné,“ dodal Jiří Fojtík. Finanční správa dopad výše uvedených rozsudků na tyto případy nyní analyzuje.

(Zdroj: www.financnisprava.czwww.arkcr.cz )

Mějte se hezky a více takových zpráv. Ivana

Ivana Cikánková
Jsem propagátorkou vědomého přístupu k realitnímu obchodu a klientům. 18 let zkušeností mě inspiruje k tomu, že s ženským přístupem a intuicí ukazuji a pomáhám lidem i makléřům se lépe orientovat na realitním trhu. Jsem autorkou knihy Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem a ebooku zdarma Jak se nespálit při prodeji nemovitosti. Jsem zakladatelkou projektu Ženy v realitách Můj příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Získejte eBook zdarma: Jak se NESPÁLIT při prodeji nemovitosti

  5 chyb, které už udělali jiní a vy je dělat nemusíte.

  Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u nás v bezpečí a budeme (Tobi real estate services s.r.o, Brtnice 201, 25169, Velké Popovice, IČ: 05447011) je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání eBooku a dalších e-mailů ode nás, které se budou týkat informací realitního a vzdělávacího tématu . Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.

 • Rubriky
 • Přidejte se k nám na facebooku
 • Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem

   

   

  hardcoverstack_621x739