Nezapomeňte zaplatit, finančáky nečekají

Daň z nemovitých věcí (v praxi se stále používá i starší název daň z nemovitostí) je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat už do konce ledna 2017.

Jak a kde přiznání podat

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází.

Veškerý kontakt daňových poplatníků s finančními úřady – včetně podávání daňového přiznání – probíhá prostřednictvím jednotlivých územních pracovišť finančáků, které mají krajské úřady rozeseté po městech.

Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje, je soustředěná do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud jste získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Přiznávám. Ale komu?

 Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013
 • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
 • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
 • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost elektronického podání porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Na daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou můžete přímo z aplikace odeslat (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a podat v listinné podobě (jestli nemusíte povinně podávat elektronickou cestou). Při vyplňování elektronického formuláře pomůže nápověda, která je jeho součástí. Po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně – sazby daně, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků zemědělské půdy, koeficienty a tak dále – daň vypočítá a zkontroluje.

Když podáte daňové přiznání pozdě

Jak jste četli v úvodu, přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do posledního ledna, tzn. do 31.1.2017. Rozhoduje razítko a datum na obálce, odeslat klidně můžete ještě v úterý jednatřicátého.

Kdo v roce 2016 změnil výměru nebo charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru nemovitostí požádal ještě v roce 2016, ale zápis se uskuteční až v roce 2017, má na podání daňového přiznání prodlouženou lhůtu – přiznat se musí nejpozději do tří měsíců po konci měsíce, ve kterém byly změny zapsané do katastru.

Termíny si hlídejte, drobné zpoždění se ale toleruje. Když přiznání podáte během pěti pracovních dnů po termínu, projde vám to zcela beztrestně. Jen pozor na to, že nestačí pátý den poslat, přiznání by v tento den už mělo být doručené finančáku.

Za delší prodlení naskakuje penále. Konkrétně 0,05 procenta stanovené daně za každý den zpoždění, nanejvýš ale pět procent daně (a zároveň maximálně tři sta tisíc korun). Pokuta se promíjí, když je nižší než dvě stovky.

Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně (typicky na výzvu finančního úřadu), zaplatíte pokutu vypočtenou podle stejného vzorečku, sankce ale v tomhle případě má i dolní hranici: dělá minimálně pětistovku.

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání bude poloviční, pokud podáte přiznání do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte u finančáku jiný vroubek – tedy neopozdili jste se s jiným daňovým přiznáním.

Jestli podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, automaticky pokutu nedostanete. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Podat byste ho každopádně měli co nejdřív, ideálně v termínu platném pro ostatní.

Platbu přes SIPO nahlaste do konce ledna

Od loňska je možné platit daň z nemovitosti přes SIPO. Kdo chce možnosti v roce 2017 využít, musí odevzdat finančnímu úřadu vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do konce ledna 2017. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Když oznámení odevzdáte finančnímu úřadu později, budete moct platbu přes SIPO využít až v roce 2018.

Jestli chcete platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z příslušných krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat nemusíte, platby přes SIPO budou automaticky pokračovat – dokud je nezrušíte. Takže jestli jste oznámení o platbě přes SIPO podali už v roce 2015 nebo 2016, nemusíte nic řešit.

Na placení času dost

S placením daně z nemovitých věcí za rok 2017 nemusíte pospíchat zdaleka tolik jako s daňovým přiznáním. Zaplatit je třeba do konce května.

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318183-majitele-nemovitosti-nezaspete-dan-z-nemovitosti-za-rok-2017-musite-priznat-do-konce-ledna

Ivana Cikánková
Jsem propagátorkou vědomého přístupu k realitnímu obchodu a klientům. 18 let zkušeností mě inspiruje k tomu, že s ženským přístupem a intuicí ukazuji a pomáhám lidem i makléřům se lépe orientovat na realitním trhu. Jsem autorkou knihy Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem a ebooku zdarma Jak se nespálit při prodeji nemovitosti. Jsem zakladatelkou projektu Ženy v realitách Můj příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Získejte eBook zdarma: Jak se NESPÁLIT při prodeji nemovitosti

  5 chyb, které už udělali jiní a vy je dělat nemusíte.

  Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u nás v bezpečí a budeme (Tobi real estate services s.r.o, Brtnice 201, 25169, Velké Popovice, IČ: 05447011) je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy. Stisknutím tlačítka vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání eBooku a dalších e-mailů ode nás, které se budou týkat informací realitního a vzdělávacího tématu . Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.

 • Rubriky
 • Přidejte se k nám na facebooku
 • Jak prodat nemovitosti s maximálním ziskem

   

   

  hardcoverstack_621x739