Superpřehled: daň z nemovitých věcí 2023

Připravila jsem superpřehled pro každého, kdo musí řešit daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Dozvíte se v něm v jakých případech musíte podávat daňové přiznání, kde zjistíte výši daně a jak daň zaplatit. Nakonec přidávám i pár specifických případů.

Hlavní principy na začátek

 • daňové přiznání se podává pouze při změně ve vlastnictví nemovitosti. Další roky už nové daňové přiznání podávat nemusíte.
  • Daňové přiznání podáváte za události rok zpětně, tedy 2022
 • daň platí všichni majitelé nemovitosti (byt, dům nebo pozemek) 1x/rok
  • daň se platí rok dopředu, tedy v lednu 2023 platíte daň za rok 2023

Zapište si termíny

 • Podání daňového přiznání: do 31.1.2023
 • Zaplacení daně: do 31.5. 2023

Musíte podat nové přiznání k dani z nemovitých věcí pokud

 • došlo u vás k nabytí nemovitosti (například koupě, dědictví, dar, převod z družstva na SVJ, přístavba/nástavba nemovitosti, změna velikosti pozemku apod)
 • došlo u vás k pozbytí nemovitosti (například prodej, vypořádání podílů manželů ve váš neprospěch, darování) - v tomto případě musíte podáním daňového přiznání nahlásit, že už u nemovitosti nefigurujete vůbec nebo že vlastníte menší část než dříve
 • došlo ke změně charakteru parcely nebo užívání stavby (například z pole se změnilo na stavební pozemek)

Jak a kdy podat daňové přiznání

 • do 31.1.2023 (pokud nestihnete, riskujete pokutu)
 • elektronicky přes datovou schránku (OSVČ povinně) nebo v papírové podobě
 • formulář a všechny oficiální informacek dispozici na webu Finanční správy.
 • daňové přiznání musíte podat vždy na finanční úřad (územní pracoviště), v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.
 • pokud vám bude daň vyměřena ve výši 0 Kč, nepodávali jste daňové přiznání zbytečně, je potřeba ho podat i v těchto případech (toto nastane například když by daň byla nižší než 30 Kč nebo při pozbytí nemovitosti).

Jaké údaje budete potřebovat

 • údaje k nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, typ a rozlohu) - to nejlépe najdete ve výpisu z katastru nemovitostí
 • dokumenty prokazující nabytí nemovitosti (například kopii kupní, darovací či dědické smlouvu).

Kdy zaplatit daň a kolik to bude

 • do 31.5.2023 (pokud nestihnete, opět riskujete pokutu)
 • výši daně spočítáte v daňovém přiznání, ale s jejím zaplacením vyčkejte na složenku od finančního úřadu, kde bude vyměřená správná částka daně. Tu vám finanční úřad pošle během května
 • složenku si můžete nechat zaslat emailem (pro to je nutné poslat žádost o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
 • o výši koeficientu, kterým se daň počítá si rozhoduje každý okres sám a proto může být v různých okresech různě vysoká (některé okresy se rozhodly daň pro rok 2023 změnit, takže tam dojde k navýšení nebo snížení oproti loňskému roku) - pokud dojde pouze k této změně, daňové přiznání podávat nemusíte - pouze vyčkejte na složenku, na které se dozvíte novou částku

Pozor na specifické výjimky

 • podnikatelé mají jiné koeficienty výpočtu daně než fyzické osoby
 • pokud výše daně překročí hranici 5 000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek a je delší lhůta pro zaplacení
 • zemědělci a chovatelé ryb mají termín placení pozdější a to do konce srpna a do konce listopadu
 • v případě nemovitosti ve společném jmění manželů podává daňové přiznání vždy jeden z manželů jako společný zástupce

Doufám, že vám je nyní problematika daně z nemovitých věcí jasnější a že vše zvládnete. Pokud vám i přesto mohu s něčím ohledně této daně pomoci, neváhejte se na mne obrátit.

Ivana

Reality